Centrumplan Westerkoog


Westerkoog is een goede wijk met een prettig woonmilieu. In de wijk wonen veel jonge gezinnen met kinderen, maar ook heel veel senioren die de eerste generatie bewoners zijn. 1 op de 5 bewoners is ouder dan 65 jaar. Naast dat het fijn wonen is, beschikt Westerkoog over hele goede faciliteiten zoals scholen, winkels voor dagelijkse boodschappen, zorgfaciliteiten en maatschappelijke voorzieningen. Het verdwijnen van de functie van sporthal De Sprong in het centrum van Westerkoog is de aanleiding geweest om na te denken over deze vrijgekomen locatie en de toekomst van het centrumgebied.

SENS real estate heeft samen met het platform ’t Hart van Westerkoog en in overleg met de Gemeente Zaanstad het initiatief genomen om plannen te maken voor deze plek. Architectenbureau Ibelings Van Tilburg Architecten is ingeschakeld om in een zo vroeg mogelijk stadium mee te denken over de vormgeving. Een belangrijke voorwaarde die partijen als uitgangspunt hebben gehanteerd is om niet alleen een oplossing voor de voormalige Spronglocatie te bedenken, maar het gebied integraal te benaderen. Een andere voorwaarde is om functies in het gebied toe te voegen waar in de wijk grote behoefte aan is, namelijk woningen die geschikt zijn voor senioren die graag in de wijk willen blijven wonen om zo de doorstroming te bevorderen. De plannen bevinden zich op dit moment in een pril stadium. Middels deze website worden de bewoners en andere geïnteresseerden geïnformeerd en op de hoogte gehouden over de voortgang van de plannen.

Proces

Planvorming

Q3 2016 – Q2 2017

Ontwerptraject

Q3 2017 – Q1 2019

Vergunningsfase

Q2 2019 – Q4 2019

Bouw

Q1 2020 – Q4 2021

Nieuws

Nog een kleine update

Beste Westerkogers, Er is veel belangstelling in de toekomstige plannen voor Westerkoog. Dagelijks komen er aanmeldingen binnen via de website van geïnteresseerden in een woning of de nieuwsbrief. Dat vinden wij super om te horen! Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, krijgt u bij elke update op deze website een mailtje in uw inbox …

Fijne jaarwisseling!

Beste Westerkogers, De kerstdagen zijn achter de rug en het is alweer een paar maanden geleden dat de informatieavond geweest. Sindsdien is het vanuit ons een tijdje stil geweest rond het Centrumplan Westerkoog. Achter de schermen wordt hard gewerkt om afspraken te maken met de verschillende grondeigenaren in het centrumgebied. Begin volgend jaar hopen wij …

Veelgestelde vragen