Centrumplan Westerkoog

[ps2id_wrap id=’home’]
Westerkoog is een goede wijk met een prettig woonmilieu. In de wijk wonen veel jonge gezinnen met kinderen, maar ook heel veel senioren die de eerste generatie bewoners zijn. 1 op de 5 bewoners is ouder dan 65 jaar. Naast dat het fijn wonen is, beschikt Westerkoog over hele goede faciliteiten zoals scholen, winkels voor dagelijkse boodschappen, zorgfaciliteiten en maatschappelijke voorzieningen. Het verdwijnen van de functie van sporthal De Sprong in het centrum van Westerkoog is de aanleiding geweest om na te denken over deze vrijgekomen locatie en de toekomst van het centrumgebied.

SENS real estate heeft samen met het platform ’t Hart van Westerkoog en in overleg met de Gemeente Zaanstad het initiatief genomen om plannen te maken voor deze plek. Architectenbureau Ibelings Van Tilburg Architecten is ingeschakeld om in een zo vroeg mogelijk stadium mee te denken over de vormgeving. Een belangrijke voorwaarde die partijen als uitgangspunt hebben gehanteerd is om niet alleen een oplossing voor de voormalige Spronglocatie te bedenken, maar het gebied integraal te benaderen. Een andere voorwaarde is om functies in het gebied toe te voegen waar in de wijk grote behoefte aan is, namelijk woningen die geschikt zijn voor senioren die graag in de wijk willen blijven wonen om zo de doorstroming te bevorderen. De plannen bevinden zich op dit moment in een pril stadium. Middels deze website worden de bewoners en andere geïnteresseerden geïnformeerd en op de hoogte gehouden over de voortgang van de plannen.
[/ps2id_wrap]

Proces

[ps2id_wrap id=’proces’]

[simple_tooltip content=’De planvorming bestaat uit het ophalen van informatie over het centrumgebied van Westerkoog. Er worden verschillende gesprekken gevoerd en workshops gehouden met belanghebbenden, zoals grondeigenaren, bewoners, ondernemers en andere instellingen in het centrum. De eerste ruimtelijke en financiële verkenningen worden verricht en worden getoetst bij de verschillende afdelingen binnen de gemeente. De essentie hierbij is: hoe kan de bestaande kwaliteit van het centrumgebied worden verbeterd en waar ontstaat ruimte voor nieuwe woningen.’]Planvorming

Q3 2016 – Q2 2017

[/simple_tooltip]

[simple_tooltip content=’Zodra de ruimtelijke kaders zijn bepaald, kan het ontwerpproces beginnen. De gebouwen krijgen een verfijning in de vormgeving en architectonische uitstraling. De inrichting van de openbare ruimte wordt verder uitgewerkt en het verkeer en parkeren krijgen invulling. Iedere keer als er een grote ontwerpstap is gemaakt, zal dit worden voorgelegd aan de betrokkenen en deskundigen binnen de gemeente. Aan het eind van deze fase zal exact zichtbaar worden waar de gebouwen komen te staan, hoe hoog ze worden en hoe ze eruit komen te zien. Gedurende deze fase zullen ook afspraken worden gemaakt met de huidige eigenaren en gebruikers van gebouwen die gesloopt of getransformeerd zullen worden.’]Ontwerptraject

Q3 2017 – Q1 2019

[/simple_tooltip]

[simple_tooltip content=’Tijdens de vergunningsprocedure worden alle documenten voor de omgevingsvergunning opgesteld en ingediend bij de gemeente.’]Vergunningsfase

Q2 2019 – Q4 2019

[/simple_tooltip]

[simple_tooltip content=’Wanneer de vergunning is verleend, zal met de bouw gestart worden. Naar verwachting zal de bouw circa twee jaar in beslag nemen.’]Bouw

Q1 2020 – Q4 2021

[/simple_tooltip]

[/ps2id_wrap]

Nieuws

[ps2id_wrap id=’nieuws’]Klik hier om alle nieuwsberichten te zien[/ps2id_wrap]

Nog een kleine update

Beste Westerkogers, Er is veel belangstelling in de toekomstige plannen voor Westerkoog. Dagelijks komen er aanmeldingen binnen via de website van geïnteresseerden in een woning of de nieuwsbrief. Dat vinden wij super om te horen! Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, krijgt u bij elke update op deze website een mailtje in uw inbox …

Fijne jaarwisseling!

Beste Westerkogers, De kerstdagen zijn achter de rug en het is alweer een paar maanden geleden dat de informatieavond geweest. Sindsdien is het vanuit ons een tijdje stil geweest rond het Centrumplan Westerkoog. Achter de schermen wordt hard gewerkt om afspraken te maken met de verschillende grondeigenaren in het centrumgebied. Begin volgend jaar hopen wij …

Veelgestelde vragen

[ps2id_wrap id=’vragen’]

[bg_collapse view=”link” expand_text=”Het plan ▸” collapse_text=”Het plan ▾”]

[bg_collapse_level2 view=”link” expand_text=”Waarom nieuwbouw in Westerkoog? ▸” collapse_text=”Waarom nieuwbouw in Westerkoog? ▾”]Westerkoog is een goede wijk waar mensen graag wonen. De oudste bewoners wonen al ongeveer 40 jaar in de wijk. Zij hebben in Westerkoog hun gezin gesticht en er hun kinderen laten opgroeien. Veel kinderen zijn inmiddels het huis uit. De eerste generatie bewoners willen graag in de wijk blijven wonen, maar hebben weinig tot geen keuze om door te verhuizen naar een passende woning. Door passende woningen in Westerkoog te maken, kunnen veel oudere bewoners nog jarenlang plezierig in Westerkoog blijven wonen. Vervolgens maken zij plaats voor de tweede generatie bewoners, die door kunnen stromen met hun nieuwe gezinnen.
[/bg_collapse_level2]

[bg_collapse_level2 view=”link” expand_text=”Hoeveel woningen komen er in het centrum? ▸” collapse_text=”Hoeveel woningen komen er in het centrum? ▾”]In de plannen wordt er op dit moment rekening gehouden met ongeveer 120 woningen. Dit aantal kan de komende periode als gevolg van verdere uitwerking van het plan nog wijzigen.
[/bg_collapse_level2]

[bg_collapse_level2 view=”link” expand_text=”Hoeveel parkeerplekken komen er in het centrum? ▸” collapse_text=”Hoeveel parkeerplekken komen er in het centrum? ▾”]Om het winkelcentrum en de andere huidige voorzieningen goed bereikbaar te houden, wordt het huidige aantal parkeerplekken gehandhaafd. Voor de nieuwe woningen die in het centrum komen zullen extra parkeerplekken worden toegevoegd.
[/bg_collapse_level2]

[bg_collapse_level2 view=”link” expand_text=”Komen er winkels in de nieuwe plannen? ▸” collapse_text=”Komen er winkels in de nieuwe plannen? ▾”]Het economisch beleid van de gemeente staat niet toe dat er nieuwe winkelvoorzieningen worden toegevoegd in het centrumgebied.
[/bg_collapse_level2]

[bg_collapse_level2 view=”link” expand_text=”Komt er horeca in de nieuwe plannen? ▸” collapse_text=”Komt er horeca in de nieuwe plannen? ▾”]Uit de gesprekken, workshops en het wijkonderzoek is gebleken dat er behoefte is aan horecavoorzieningen in het centrumgebied. Dit zal bij verdere planuitwerking worden onderzocht.
[/bg_collapse_level2]

[bg_collapse_level2 view=”link” expand_text=”Is er nagedacht over sociale veiligheid in het centrum? ▸” collapse_text=”Is er nagedacht over sociale veiligheid in het centrum? ▾”]In het huidige centrum hebben sommige gebouwen dichte en gesloten achterkanten. In de nieuwe plannen worden woningen toegevoegd die aan alle kanten uitkijken op de openbare ruimte. Het voorkomen van verborgen hoekjes kan ook bijdragen aan de sociale veiligheid. Hier zal in het ontwerpproces rekening mee worden gehouden.
[/bg_collapse_level2]

[bg_collapse_level2 view=”link” expand_text=”Hoe hoog zijn de gebouwen? ▸” collapse_text=”Hoe hoog zijn de gebouwen? ▾”]De gebouwen verschillen van hoogte. De laagste gebouwen zijn de patiowoningen aan de Westerkoogweg. Deze zijn in de basis 1 á 2-laags met een logeerkamer op de eerste verdieping. De appartementen aan de Westerkoogweg tegenover de Prinsenstichting zijn 3 lagen hoog. De appartementen aan de Molenwerf zijn 7 lagen hoog. De genoemde hoogtes kunnen als gevolg van verdere planuitwerking mogelijk nog wijzigen.
[/bg_collapse_level2]

[bg_collapse_level2 view=”link” expand_text=”Wat gebeurt er met het speelveldje? ▸” collapse_text=”Wat gebeurt er met het speelveldje? ▾”]Tijdens workshop en gesprekken is gebleken dat het speelveldje van grote waarde is voor kinderen in de wijk. Daarom is besloten het speelveldje te behouden. Het kan zijn dat tijdens de bouwwerkzaamheden (een gedeelte van) het speelveldje gebruikt wordt voor werkzaamheden.
[/bg_collapse_level2]

[bg_collapse_level2 view=”link” expand_text=”Wie is de architect van het plan? ▸” collapse_text=”Wie is de architect van het plan? ▾”]Het ontwerp is van architectenbureau Ibelings van Tilburg Architecten.
[/bg_collapse_level2]

[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” expand_text=”De woningen ▸” collapse_text=”De woningen ▾”]

[bg_collapse_level2 view=”link” expand_text=”Hoe groot zijn de woningen? ▸” collapse_text=”Hoe groot zijn de woningen? ▾”]De woningen verschillen van grootte. De kleinste woningen zijn waarschijnlijk 2-kamer appartementen rond de 60 m2. Grotere appartementen zullen waarschijnlijk rond de 100 tot 120m2 worden.
[/bg_collapse_level2]

[bg_collapse_level2 view=”link” expand_text=”Zijn het koop of huurwoningen? ▸” collapse_text=”Zijn het koop of huurwoningen? ▾”]Uit het wijkonderzoek is gebleken dat er een mix van huur- en koopwoningen gewenst is.
[/bg_collapse_level2]

[bg_collapse_level2 view=”link” expand_text=”Hoe duur zijn de woningen? ▸” collapse_text=”Hoe duur zijn de woningen? ▾”]De woningen zullen een mix zijn van verschillende segmenten; sociaal, middelduur en duur.
[/bg_collapse_level2]

[bg_collapse_level2 view=”link” expand_text=”Hoe is de toegankelijkheid voor mindervaliden? ▸” collapse_text=”Hoe is de toegankelijkheid voor mindervaliden? ▾”]Bij passende woningen voor een brede doelgroep horen woningen die ook toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel. Tijdens het ontwerpen van de woningen, de gangen en de liften zal hier door de architect rekening mee worden gehouden.
[/bg_collapse_level2]

[bg_collapse_level2 view=”link” expand_text=”Hoe kom ik in aanmerking voor een woning in het centrum? ▸” collapse_text=”Hoe kom ik in aanmerking voor een woning in het centrum? ▾”]Via de website kunt u uw interesse voor een woning opgeven. Daarmee staat u bij ons in het systeem. Wij zullen u op de hoogte houden van de verkoop of verhuur van de woningen.
[/bg_collapse_level2]

[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” expand_text=”De bouw ▸” collapse_text=”De bouw ▾”]

[bg_collapse_level2 view=”link” expand_text=”Wanneer starten de bouwwerkzaamheden? ▸” collapse_text=”Wanneer starten de bouwwerkzaamheden? ▾”]Volgens de huidige planning starten de bouwwerkzaamheden naar verwachting in het eerste half jaar van 2019. Dit is nog afhankelijk van de ontwerp- en vergunningsprocedure.
[/bg_collapse_level2]

[bg_collapse_level2 view=”link” expand_text=”Hoe lang duren de bouwwerkzaamheden? ▸” collapse_text=”Hoe lang duren de bouwwerkzaamheden? ▾”]De bouwwerkzaamheden zullen naar verwachting ongeveer 2 jaar duren.
[/bg_collapse_level2]

[bg_collapse_level2 view=”link” expand_text=”Is er overlast te verwachten tijdens de bouw? ▸” collapse_text=”Is er overlast te verwachten tijdens de bouw? ▾”]Bij bouwprojecten is overlast helaas niet uit te sluiten. De werkzaamheden kunnen geluidsoverlast veroorzaken en afzettingen kunnen verkeershinder veroorzaken. Er zal met de aannemer goed worden nagedacht over de fasering en uitvoering, zodat beide vormen van overlast tot een minimum beperkt worden.
[/bg_collapse_level2]

[bg_collapse_level2 view=”link” expand_text=”Blijven er voldoende parkeerplekken beschikbaar tijdens de bouw? ▸” collapse_text=”Blijven er voldoende parkeerplekken beschikbaar tijdens de bouw? ▾”]Het winkelcentrum zal goed bereikbaar moeten blijven. Daarom is het belangrijk dat de parkeergelegenheid gehandhaafd blijft. Wellicht dat er periodes zullen zijn dat er tijdelijk wat minder parkeergelegenheid is. Maar ook die verkeershinder zal zo veel mogelijk worden beperkt.
[/bg_collapse_level2]

[bg_collapse_level2 view=”link” expand_text=”Hoe verloopt de aan- en afvoer van het bouwverkeer? ▸” collapse_text=”Hoe verloopt de aan- en afvoer van het bouwverkeer? ▾”]Wanneer de planvorming afgerond is begint het ontwerptraject. Vervolgens begint de bouwvoorbereiding en daarna start de bouw. In de bouwvoorbereidingsfase wordt samen met de aannemer nagedacht over de fasering en logistiek van de bouw. Te zijner tijd zal op de website gecommuniceerd worden hoe deze logistiek gaat plaatsvinden.
[/bg_collapse_level2]

[bg_collapse_level2 view=”link” expand_text=”Waar ligt het bouwterrein? ▸” collapse_text=”Waar ligt het bouwterrein? ▾”]Net als de aan- en afvoer van het bouwverkeer, zal dit in de bouwvoorbereidingsfase bekend gemaakt worden.
[/bg_collapse_level2]

[/bg_collapse]
[/ps2id_wrap]