Verkenning

In het najaar van 2016 zijn verkennende gesprekken gevoerd met bewoners, de gemeente, Parteon, het gezondheidscentrum, de scholen en de Prinsenstichting. Het doel van de gesprekken was om te pijlen wat er leeft in Westerkoog en het centrum van Westerkoog. Resultaat is dat Westerkogers over het algemeen tevreden zijn over de wijk. Er is een behoefte aan woningen (voornamelijk voor senioren), zodat mensen door kunnen stromen naar beter passende woningen. Daarnaast kan het centrum van Westerkoog wel een kwaliteitsimpuls gebruiken, denk daarbij aan parkeren en openbare ruimte.