Workshop 1

De eerste workshop stond in het teken van het ophalen van informatie over het centrum van Westerkoog. Samen met belanghebbenden zoals bewoners, de gemeente, het gezondheidscentrum, Parteon, de Prinsenstichting en de scholen is gebrainstormd over verschillende onderwerpen. Binnen de thema’s wonen, voorzieningen en openbare ruimte zijn tal van ideeën aangedragen die de aansluiten bij de behoeftes van Westerkoog.

Resultaten workshop:

  • Wonen
   • Doorstroming moet beter
   • Tekort aan seniorenwoningen
   • Mix van type woningen
   • Een hoogteaccent is mogelijk, afhankelijk van de plek
   • Levendige plinten maken, met eventueel woningen erboven

 

  • Voorzieningen
   • Voorzieningenniveau is hoog => behouden
   • De herontwikkeling integraal aanpakken
   • Structuur/logica aanbrengen in parkeren en verkeer
   • De specifieke punten die werden benoemd:
    • Sportvoorziening (multifunctioneel)
    • Grand Café
    • Kinderdagverblijf
    • Voorzieningen voor jongeren
    • én natuurlijk de slager!

 

  • Openbare ruimte
   • Versnippering gebouwen en openbare ruimte
   • Dode hoeken en achterzijden van gebouwen
   • Weinig sociale controle en veiligheid
   • Centraal plein, terras, ontmoetingsplek
   • Een blauwe zone is te overwegen
   • Een kleiner veldje is een optie
   • Kwaliteit van het water benutten

 

 • Open atelier
  • Flexibele, multifunctionele ruimte voor jong en oud
  • Buurtcentrum toegankelijker maken voor verschillende leeftijdscategorieën (uitstraling)
  • Tegen parkeerdruk: Carpoolplekken, blauwe zone.