Workshop 2

De ideeën uit de eerste workshop zijn door de architect vertaald in stedenbouwkundige varianten. Tijdens deze workshop zijn de mogelijke vormen en contouren van gebouwblokken zichtbaar geworden. De varianten golden als praatstukken om met de deelnemers van de workshop te verkennen waar woningen kunnen komen en hoe het centrum beter kan functioneren.