Bewonersavond

Tijdens de bewonersavond is het stedenbouwkundige plan uit de haalbaarheidsanalyse voorgelegd aan de direct omwonenden van het plangebied. Het doel van de avond was om direct omwonenden op de hoogte te brengen van de plannen en hun reactie te horen over de invulling van het centrumgebied.