Wijkonderzoek

Het platform ’t Hart van Westerkoog heeft middels een wijkonderzoek de behoefte gepeild van de Westerkogers. Het bewonersplatform wil naar aanleiding van de uitkomsten in overleg treden met de gemeente om daarmee de gemeente te voorzien van informatie over wat bewoners belangrijk vinden voor het centrum van de wijk.

Het eerste deel van de enquête ging in op de aanwezige voorzieningen, de bereikbaarheid en de kwaliteit van het centrumgebied van Westerkoog (zie kaart voor centrumgebied). Het centrumgebied omvat het gebied rondom het winkelcentrum, het gezondheidscentrum, het trapveldje, de scholen, het buurtcentrum en de parkeerplaatsen.

Het tweede deel van de enquête ging specifiek in op de woonwensen van de toekomstige bewoners.

Resultaten enquête
Het wijkonderzoek is bezorgd bij ongeveer 2.800 huishoudens. In totaal hebben 535 het onderzoek ingevuld. Hieronder zijn de resultaten in grafieken weergegeven.

Veelvoorkomende opmerkingen:

 • Gezellige horeca ontbreekt
 • Jammer dat de bibliotheek weg is
 • Trapveld behouden
 • Erg tevreden met het winkelaanbod
 • Krap en druk parkeerterrein
 • Veel last van hangjongeren
 • Verkeersveiligheid in het gedrang (op de rondweg)
 • Onderhoud groen en bestrating kan beter

Veelvoorkomende opmerkingen:

 • Seniorenwoningen / gelijkvloerse woningen
 • Geen hoge torens
 • Betaalbare huurwoningen
 • Zorgmogelijkheden
 • Ruime appartementen