Huidig stedenbouwkundig ontwerp

Het huidig stedenbouwkundig ontwerp is het resultaat van alle tot nu toe verkregen input.

 

Programma:
Op de plattegrond is de nieuwbouw met een gele kleur aangegeven.

 

Waterstructuur:
Er loopt een belangrijke waterstructuur door het centrum van westerkoog. Deze waterweg blijft gehandhaafd. De uitstraling van het water zal worden verbeterd en benut in het nieuwe plan.

 

Fietsroute:
Veel Westerkogers gaan met de fiets naar het winkelcentrum. Het voorstel in het huidige stedenbouwkundige plan is om een fietsroute langs het trapveldje aan te leggen, zodat fietsers niet over de rijbaan tussen het autoverkeer naar het winkelcentrum hoeven te fietsen.

 

Autoverkeer: