Update centrumontwikkeling Westerkoog

Het is weer een paar maanden geleden dat u iets van ons gehoord. U vraagt zich waarschijnlijk af waarom het zo stil is geweest en of de plannen nog wel doorgaan.
De afgelopen maanden hebben we niet stil gezeten. We hebben deze tijd intensief gebruikt om samen met de belangrijkste grondeigenaren (Gemeente en Parteon) afspraken te maken over de uitgangspunten voor de samenwerking, over het plan, over parkeren, over het aantal woningen, over duurzaamheid, , etc. Wij hebben de ambitie om alle woningen gasloos te bouwen en zoveel mogelijk woningen energieneutraal! Toekomstbestendig voor Westerkoog. Daarnaast zijn we in gesprek met het buurtcentrum over de toekomstige invulling. Dit allemaal willen we zorgvuldig doen en vraagt veel denk-, teken- en rekenwerk. Gelukkig zitten we in een afrondende fase wat deze uitwerking betreft.

Dit heeft uiteraard gevolgen gehad voor de planning. Wij zullen de planning op de website actualiseren naar de huidige inzichten. Graag komen wij na de zomer bij u weer terug om u te informeren over de toekomstplannen. Voor nu wensen wij u alvast een goede zomer toe!
Mocht u nog in tussentijd vragen of opmerkingen hebben, schroom niet om ons dat te laten weten.