In de vorige nieuwsbrief van 3 december 2020 hebben wij aangegeven dat het Ruimtelijk Programma van Eisen (RPvE) was vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Zaanstad. Wij zijn verheugd u middels deze nieuwsbrief te informeren dat op 22 januari 2021 ook de Zaanse gemeenteraad het plan heeft vastgesteld. Het centrumplan Westerkoog bevat 118 nieuwe appartementen, waarvan SENS real estate er ca. 78 zal realiseren in de eerste fase, aanvullend met ruimte voor het sociaal wijkteam. Of de 10 semi-bungalows er komen hangt af van het Zaans mobiliteitsplan waar momenteel aan gewerkt wordt.

Met het akkoord van de gemeenteraad kan SENS real estate verder met de uitwerking van de plannen. Wij zullen u via de website en nieuwsbrieven op de hoogte houden van de voortgang en , indien de maatregelen en richtlijnen m.b.t. COVID-19 dit toelaat, inloopavond(en) organiseren welke nog dit kwartaal zullen plaatsvinden. Wij komen hierop terug met een definitieve datum.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen via de contactgegevens onderin de website.