In de vorige nieuwsbrief van 27 januari 2021 hebben wij aangegeven dat indien de maatregelen en richtlijnen m.b.t. COVID-19 het toelaat, wij inloopavond(en) zouden organiseren in het eerste kwartaal van 2021. Momenteel wordt er in samenwerking met de gemeente Zaanstad hard gewerkt aan de uitwerking van het plan, met in het bijzonder onderwerpen zoals de inrichting van de openbare ruimte, het vaststellen van de bouwkavels en de uitwerking van de gebouwen en ondersteunende functies. Gezien er verschillende onderwerpen nader uitgewerkt dienen te worden en er op korte termijn geen versoepelingen van de huidige coronaregels lijkt te komen hebben we besloten om de inloopavond(en) uit te stellen. Zodra wij hier meer over kunnen melden komen wij hierop terug met een definitieve datum.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen via de contactgegevens onderin de website.