Update 06 september 2022 – Seniorenmarkt in De Vuister

Afgelopen vrijdag 2 september waren SENS real estate en Brantjes Makelaars aanwezig bij de seniorenmarkt van buurtcentrum De Vuister in Koog aan de Zaan. Naast de thema’s zorg, welzijn, cultuur en veiligheid heeft SENS de gelegenheid gekregen om haar nieuwbouwplannen toe te lichten. De interesse in het plan is erg groot gebleken. Ook werd er zeer positief gereageerd op de ontwikkeling i.r.t. het naastgelegen winkelcentrum Westerkoog, Medisch Centrum Westzijderveld én het buurtcentrum De...

Update 19 juli 2022

In onze vorige nieuwsbrief van 14 juni hebben wij u laten weten dat het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaanstad het ruimtelijk plan van Centrumplan Westerkoog op 7 juni jl. heeft vastgesteld. In de tussentijd is SENS met haar ontwerpteam volop bezig geweest om het definitieve ontwerp af te ronden. De komende tijd zal het e.e.a. door de gemeente worden getoetst, zodat de juiste vergunningen kunnen worden afgegeven. Dit betekent dat de realisatie van het plan met 57...

Update 14 juni 2022 – Ruimtelijk plan vastgesteld

Op 7 juni jl. heeft het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zaanstad het ruimtelijk plan van Centrumplan Westerkoog vastgesteld. Hiermee is SENS weer een stap verder met de ontwikkeling in het centrum van Westerkoog. Het ruimtelijk plan bevat 77 nieuwbouw woningen waarvan 57 koopappartementen en 20 sociale huurappartementen. Daarnaast keren ook het sociaal wijkteam en sportschool, twee belangrijke functies in de wijk, terug in de nieuwbouwplannen. Naast het plan van SENS heeft...

Update 27 januari 2022 – Bewonersbijeenkomst

Op 26 januari 2022 heeft een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden waarin de plannen voor project Centrumplan Westerkoog aan de buurt zijn toegelicht. SENS heeft in een vorig stadium van het project ook participatiebijeenkomsten en workshops georganiseerd en input opgehaald welke eerder hebben geleid tot de totstandkoming van de huidige plannen en de vaststelling van het Globaal Ruimtelijk Programma van Eisen in 2021. Vanwege de maatregelen omtrent COVID-19 heeft de bijeenkomst dit keer helaas...

Update 26 maart 2021

In de vorige nieuwsbrief van 27 januari 2021 hebben wij aangegeven dat indien de maatregelen en richtlijnen m.b.t. COVID-19 het toelaat, wij inloopavond(en) zouden organiseren in het eerste kwartaal van 2021. Momenteel wordt er in samenwerking met de gemeente Zaanstad hard gewerkt aan de uitwerking van het plan, met in het bijzonder onderwerpen zoals de inrichting van de openbare ruimte, het vaststellen van de bouwkavels en de uitwerking van de gebouwen en ondersteunende functies. Gezien er...

Update 27 januari 2021

In de vorige nieuwsbrief van 3 december 2020 hebben wij aangegeven dat het Ruimtelijk Programma van Eisen (RPvE) was vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Zaanstad. Wij zijn verheugd u middels deze nieuwsbrief te informeren dat op 22 januari 2021 ook de Zaanse gemeenteraad het plan heeft vastgesteld. Het centrumplan Westerkoog bevat 118 nieuwe appartementen, waarvan SENS real estate er ca. 78 zal realiseren in de eerste fase, aanvullend met ruimte voor...

Update 3 december 2020

Beste geïnteresseerde(n), Allereerst willen we jullie bedanken voor jullie geduld en interesse in ons plan voor het centrumgebied van Westerkoog. Er is in de afgelopen jaren intensief gewerkt aan afspraken met de gemeente Zaanstad en deelgenoten binnen deze ontwikkeling. Wegens de complexiteit van het project en de samenwerking heeft dit langer geduurd dan we hadden gehoopt. Er is een periode van rust geweest in de stroomversnelling die eerder het project kenmerkte. In de tussentijd hebben wij...

Update 2 december 2020

In de afgelopen periode is er achter de schermen hard gewerkt aan de verdere uitwerking van Centrumplan Westerkoog. Dit heeft helaas meer tijd in beslag genomen dan verwacht. Inmiddels hebben we een vernieuwde website gelanceerd waarmee we u graag op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Heeft u interesse in de voortgang van dit project dan kunt u zich inschrijven via het aanmeldformulier en zullen wij u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Indien u zich heeft...